Gençlik Meclisi Dijitalleşme ve Yalnızlık Semineri

Gençlik Meclisimizin düzenlediği “Digitalleşme ve Yalnızlık” konulu Seminerde, metaverse ekseninde yeni teknolojilerin sağladığı mekânsal pratikler, sosyal oluşumlar ve bu teknik araçların yeni oluşumları canlandırıcı mı yoksa bireyleri daha çok yalnızlık duyumuna mı sürüklediği konusu üzerinde durulmuştur.

Gerçek şu ki sürekli gelişen bir dünyanın içerisindeyiz. “Artık Metaverse” kavramı da hayatımıza girmiş bulunuyor. Peki nedir Metaverse? Meta (Öte) ve Universe (Evren) kelimelerinin birleşimi ile ortaya çıkan Metaverse yani “Evren Ötesi” demek. Bu seminerde bu dünyanın neden olduğu yalnızlık üzerinde duruldu.

Kıymetli hocalarımız Ebulfez Süleymanlı ve Bilge Evren’e çok teşekkür ederiz.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.